Vad är massage ?

VAD ÄR MASSAGE OCH VARFÖR ÄR DET SÅ BRA ?

VAD ÄR MASSAGE ?

En generell definition av klassisk massage är att man trycker och töjer på hud, bindväv och muskler.
Massage kan ges i behandlande syfte (vid smärta).
Men även i avslappnings-  eller förebyggande syfte. Massage ökar blodcirkulationen, löser upp spänningar och har en  starkt avslappnande effekt. 

VAD ÄR PNF-TÖJNING ?

PNF (Proprioceptiv neuromuskulär facilitering) innebär att man töjer på en enskild muskel, för att på så sätt få bort spänningen. Denna behandling ger oftast en mer långvarig effekt än bara massage.

PNF-TÖJNINGENS EFFEKTER
återställer korrekt muskelbalans och ger en mer långvarig effekt än  bara massage. 

VAD ÄR IDROTTS-MASSAGE ?

Idrottsmassage är i princip klassisk massage men med djupgående grepp och koncentrerat på en muskel där det finns spänningar. Idrottsmassagen används ofta vid muskeltöjningar och i kombination med massage.  

MASSAGENS EFFEKTER 

  • minskar muskelspänningar och smärta.
  • ger ökad blodcirkulation.
  • motverkar stress.
  • ger förbättrad rörelseförmåga.
  • ger smidigare bindväv.
  • ger ökat allmänt välbefinnande.

 OXYTOCIN FRIGÖRS VID MASSAGE

Hormonet Oxytocin frisätts bland  annat vid massage och beröring.
Oxytocin är det hormon som får kroppen att slappna av och däri- genom även förebygga stress.
Det reducerar även halten av stresshormonet kortisol, samt sänker både puls och blodtryck.

Det verkar även ångest- dämpande, ökar smärttoleransen och stärker immunförsvaret.